Price List

Search price list   View your cart

Coleoptera

Tenebrionidae
ItemPriceAmount
Adesmia (Adesmia) karelini ssp. E Iran (SE Khorasan) $4.50
Adesmia (Adesmia) planidorsis Uzbekistan (SW Gissar Mts.) $5.00
Adesmia (Macradesmia) servillei shatzmayrii NE Iran (NE Khorasan) $5.00
Adesmia (Oteroscelis) microgranulosa SW Iran (Khuzestan) $10.00
Adesmia (Oteroscelopsis) dilatata Israel $8.00
Akis subtricostata SW Iran (Khuzestan) A- $6.00
Blaps halophila S Russia (Dagestan) $4.00
Blaps rugosa SE Siberia (S Chita reg.) $3.50
Blaps titanus E Iran (SE Khorasan) $6.00
Blaps transversalis Kirgizstan (Talas Mt. rng.) $5.00
Cyphogenia limbata Uzbekistan (Kyzylkum desert) $4.00
Gnaptor spinimanus S Russia (Voronezh reg.) $3.00
Morica favieri W Morocco $3.50
Morica planata Morocco (Haut Atlas Mts.) $4.00
Onymacris plana Namibia $10.00
Oogaster lehmanni S Kazakhstan (Syr-Darja riv.) $4.50
Pimelia laeviuscula laeviuscula W Morocco $4.00
Pimelia tristis W Morocco $4.50
Pisterotarsa gigantea gigantea Uzbekistan (Kyzylkum desert) $6.00
Platyesia sericata S Russia (Astrakhan reg.) $6.00
Scaurus gigas W Morocco $3.00
Tagona macrophthalma macrophthalma Uzbekistan (Kyzilkum) $5.00
Trigonoscelis gemmulata gemmulata Uzbekistan (W Karshi reg.) $5.00

© "Russian insects"